Company contact information

Guangzhong Jiahuan Appliance Technology co.,Ltd

0086-02037321511
2 Hualong Road, Donghua Industrial Zone, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China
15462326323
Traffic
Metro line:3号线嘉禾望岗站A出口
Bus line:嘉禾站212路、742路